Logo - Apriori

LEDERUTVIKLING

LEDERUTVIKLING

En velfungerende leder kan være kritisk for organisasjonens overlevelse på sikt. Ledere trenger både kunnskap om seg selv og arbeidsmåter som passer til sin egen personlighet og organisasjonens bemanning og situasjon.

Les mer

JTI OG TEAMKOMPASSET

JTI OG TEAMKOMPASSET

JTI og Teamkompasset bygger på Jungs typeteori som tar utgangspunkt i å kartlegge og beskrive den enkeltes preferanser. Verktøyet gir en praktisk tilnæring til personlig utvikling, og teambygging på arbeidplassen.

Les mer

REIS & RYK

REIS & RYK

Reis & Ryk gir næring til vekst i små bedrifter gjennom skreddersydde lærings- og oppdagelsesreiser i Europa. Deltakerne kommer hjem med ny kunnskap, fantasifulle løsninger og ønske om handling.

Les mer

Apriori Utvikling AS, Damveien 5, 9411 Harstad - Telefon 91394498 - grethe@aprioriweb.com