Logo - Apriori

OM APRIORI

Apriori Utvikling AS et konsulentselskap som tilbyr tjenester til både privat og offentlig virksomhet.

Våre tjenester er rettet mot personal- og organisasjonsutvikling, og vi skreddersyr gjerne våre leveranser i forhold til kundens behov. Tillit og åpenhet mellom oss og kunde er en forutsetning i alle prosjekt.

Selskapet ble etablert i 1997 og har i dag forretningsadresse i Harstad.

Apriori Utvikling AS, Damveien 5, 9411 Harstad - Telefon 91394498 - grethe@aprioriweb.com