Logo - Apriori

JTI OG TEAMKOMPASSET

JTI og Teamkompasset bygger på Jungs typeteori som tar utgangspunkt i å kartlegge og beskrive den enkeltes preferanser. Verktøyet gir en praktisk tilnæring til personlig utvikling, og teambygging på arbeidplassen.


JTI eller (Jungs Type Indikator) er et praktisk verktøy basert på C. G. Jungs typeteori. Verktøyet hjelper oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt "finner tonen" med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

JTI er verdifull ved blant annet: Karriereutvikling og karriererådgivning - Teamutvikling - Lederutvikling - Arbeidsmiljøutvikling - Konflikthåndtering - Kompetanseutvikling / personlig utvikling - Yrkesvalg - Læringsstil

Teamkompasset er en påbygging til JTI og et praktisk verktøy for videre teambygging og teamarbeid. Ved hjelp av Teamkompasset blir det gjennomført ei kartlegging av arbeidsteamet som kan gi grunnlag for utvikling av et mer effektivt og velfungerende team på arbeidplassen.

Teamkompasset visualiserer arbeidselementene i arbeidskjeden og viser hvor den enkelte med sine ressurser og preferanser passer best inn. Kartlegging av teamets preferanseprofil kan danne grunnlaget for verdifull refleksjon rundt teamets funksjon, sterke og mindre sterke sider ved teamet. Verktøyet kan også brukes til å forebygge problemer i samspillet og konflikter på arbeidsplassen.

LAST NED
jti-brosjyre.pdf - 395.36 kb

Apriori Utvikling AS, Damveien 5, 9411 Harstad - Telefon 91394498 - grethe@aprioriweb.com