Logo - Apriori

LEDERUTVIKLING

En velfungerende leder kan være kritisk for organisasjonens overlevelse på sikt. Ledere trenger både kunnskap om seg selv og arbeidsmåter som passer til sin egen personlighet og organisasjonens bemanning og situasjon.


Apriori utviklet Fyrtårnprogrammet for Innovasjon Norge i 2000. Dette er et nasjonalt leder- og bedriftsutviklingprogram for kvinner som eier og leder egne bedrifter. Apriori har vært leverandør av Fyrtårnprogrammet i 7 år. Gjennom dette programmet har vi fått verdifulle erfaringer med hva som fungerer innenfor lederutvikling. Her er blant annet nettverk og egenutvikling sentrale ingredienser.

I dag kan vi tilby tilpassede opplegg for lederutvikling og personalutvikling.

Apriori Utvikling AS, Damveien 5, 9411 Harstad - Telefon 91394498 - grethe@aprioriweb.com