Logo - Apriori

REIS & RYK

Reis & Ryk gir næring til vekst i små bedrifter gjennom skreddersydde lærings- og oppdagelsesreiser i Europa. Deltakerne kommer hjem med ny kunnskap, fantasifulle løsninger og ønske om handling.


Gjennom Reis & Ryk har cirka 350 norske bedrifter reist ut i verden for å hente ny kunnskap og ny inspirasjon til utvikling av egen virksomhet. Deltakerbedriftene bruker Europa som klasserom for å utveksle ideer og kunnskap på tvers av landegrensene. De får også et større nettverk å spille på.

I Reis & Ryk gjennomfører vi en grundig forberedelse for de norske deltakerne før utreise. Vi bistår i prosessen med å finne vertsbedrifter i utlandet, utarbeidelse av plan for utenlandsoppholdet og et grundig etterarbeid. Vi har et nettverk av partnere i 55 land som har bidratt til å lage gode praksisopphold for norske bedrifter.

Et Reis & Ryk-opphold i utlandet varer i to uker. Deltakerne får tilgang til reise- og oppholdsstipender. Reis & Ryk er utviklet i nært samarbeid med EU’s Leonardo da Vinci- program og Innovasjon Norge.

Ta kontakt med oss for å diskutere mulighetene for et prosjekt i din region eller bransje.

Du kan lese mer om prosjektet på www.reisogryk.no

Apriori Utvikling AS, Damveien 5, 9411 Harstad - Telefon 91394498 - grethe@aprioriweb.com